1 dags GPS kursus

Formål:

Formålet med kurset er at give deltageren en orientering om brugen af Geometriske Produkt Specifikationer.

Deltageren vil have en fornemmelse, af GPS målsætningens betydning.

Målgruppe:

Målgruppen er alle medarbejdere i en virksomhed, som skal have en orientering om GPS.

Kurset kan også bruges som repetition, hvis man før har haft 3 dages kurset og ikke har arbejdet med GPS et stykke tid. Hvis kurset skal bruges som repetitionskursus, aftales indholdet på forhånd, så der er fokus på de relevante områder af GPS systemet

Indhold

Præsentation og forventningsafstemning (afklaring af niveau og behov)

Hvorfor bruge GPS?

Introduktion til GPS

Måleusikkerhed og hvordan siger GPS systemet, at man skal forholde sig?

Gennemgang af GPS symboler og hvordan de kan/skal måles

Datum system, forklaring og praktiske opgaver

Brug af modifikatorer. Maksimal materiale princippet, Taylor’s princip og fælles zoner

Kanter

Gennemgang af 8 punktspyramiden