2 dages GPS kursus

Formål:

Formålet med kurset er at give deltageren viden om brugen af Geometriske Produkt Specifikationer. Efter kurset vil deltageren kunne aflæse tegninger, hvor GPS systemet er påført den tekniske tegning.

Deltageren har forståelse for hvilken betydning de forskellige GPS symboler vil have på emnets fremstilling og kontrol.

Målgruppe:

Målgruppen er operatører og CNC programmører og evt. medarbejdere beskæftiget med indgangskontrol.

Er man en virksomhed, som starter op med brugen af GPS, giver det god mening, at blande medarbejdere fra alle afdelinger på samme kursus. GPS tænkemåden vil give virksomheden et nyt fælles fagligt sprog.

Dag 1

Præsentation og forventningsafstemning (afklaring af niveau og behov)

Hvorfor bruge GPS?

Introduktion til GPS

Måleusikkerhed og hvordan siger GPS systemet, at man skal forholde sig?

Gennemgang af GPS symboler og hvordan de kan/skal måles

Datum system, forklaring og praktiske opgaver

Dag 2

Repetition af GPS symboler og brug af datum

Brug af modifikatorer. Maksimal materiale princippet, Taylor’s princip og fælles zoner

Overfladeruhed

Overflade ufuldkommenheder

Kanter

Gennemgang af 8 punktspyramiden

Arbejde med simple GPS opgaver med praktiske problemstillinger. Opgaverne gennemgåes i plenum og uddybes.