3 dages GPS kursus

Formål:

Formålet med kurset er at give deltageren en solid viden om brugen af Geometriske Produkt Specifikationer. Efter kurset vil deltageren kvalificeret kunne bruge GPS systemet på tekniske tegninger.

Deltageren vil kunne diskutere hvilken indvirkning forskellige GPS symboler vil have på emnets funktion og fremstilling.

Målgruppe:

Målgruppen er alle niveauer i en virksomhed. Kurset er et must for konstruktører og ingeniører.

Er man en virksomhed, som starter op med brugen af GPS, giver det god mening at blande medarbejdere fra alle afdelinger på samme kursus. GPS tænkemåden vil give virksomheden et nyt fælles fagligt sprog.

Dag 1

Præsentation og forventningsafstemning (afklaring af niveau og behov)

Hvorfor bruge GPS?

Introduktion til GPS

Måleusikkerhed og hvordan siger GPS systemet, at man skal forholde sig?

Gennemgang af GPS symboler og hvordan de kan/skal måles

Datum system, forklaring og praktiske opgaver

Dag 2

Repetition af GPS symboler og brug af datum

Brug af modifikatorer. Maksimal materiale princippet, Taylor’s princip og fælles zoner

Overfladeruhed

Overflade ufuldkommenheder

Kanter

Gennemgang af 8 punktspyramiden

GPS opgaver, med praktiske problemstillinger. Alle opgaver gennemgåes i plenum, og uddybes.

Dag 3

Repetition af GPS symboler og modifikatorer mm.

GPS opgaver hvor der tænkes GPS ud fra samlingstegninger, gennemgang af løsninger. Der vil også være vejledning i GPS strategier på projekter.

Brug af flere datum systemer på samme emne.

Arbejde med egne tegninger, gennemgåes i plenum. (Tegninger i PDF format på USB, eller via egen PC på projektor)