GPS 3 dage – Engelsk

3 dages GPS kursus

3 dages GPS kurset på engelsk har samme indhold og mål som det danske 3 dages GPS kursus. Der er udviklet et mere end 100 siders kompendium på engelsk, samt præsentation på engelsk. Kurset er gennemprøvet i Letland for East Metal, samt i Ukraine for BIIR og hos Weissenborn i Vejle. Kurset er velegnet for danske virksomheder med mange udenlandske ansatte eller virksomheder med afdeling i udlandet.